Hur går det till?

Alexandertekniken lär du dig genom individuella lektioner med en kvalificerad lärare som har gått en treårig heltidsutbildning. Lärarens roll är att guida dig som elev i en aktiv förändringsprocess, med målet att utveckla nya färdigheter och resurser.

Undervisningen utgår från dina individuella behov och mål och hur många lektioner man väljer att ta varierar. För många är en serie på ca 30 lektioner en bra bas för att tillämpa tekniken i sitt liv.

Med hjälp av lätt beröring guidas du under lektionerna i olika grundläggande rörelsemönster. När grunden lagts kan vi ta upp mer specifika saker, som tal, sång, musik, idrott, datorarbete – faktiskt vad som helst – utifrån dina behov.

Genom praktisk erfarenhet blir du medveten om rörelsevanor som leder till problem och lär dig att förändra dom. Gradvis lär du dig tillämpa tekniken i din vardag och för att möta nya utmaningar.

Lektionerna är ca 45 minuter långa. Du bör ha kläder du kan röra dig någorlunda fritt i men ombyte behövs inte. Dom flesta brukar uppleva lektionerna som både avkopplande och stimulerade och gå härifrån uppfriskade.