Länkar

STAT
2002 tog jag examen från den treåriga heltidsutbildningen,
enligt den största internationella yrkesorganisationens krav.

CONSTRUCTIVE TEACHING CENTRE
Jag hade förmånen att studera för några av världens främsta lärare.

SCIENTIFIC EXPLANATION OF THE ALEXANDER TECHNIQUE
En forskningsöversikt med relevans för tekniken.

ALEXANDER TECHNIQUE SCIENCE
Mer om tekniken ur ett vetenskapligt perspektiv.

THE ART OF RUNNING
Tillämpa tekniken på två..

CENTERED RIDING
..fyra eller..

THE ART OF SWIMMING
..inga ben!