Vanliga Frågor

VILKA ERBJUDANDEN HAR DU?

Ordinarie pris för privatpersoner är 700 kr inklusive moms per lektion á ca 45 minuter. Se också mitt introduktionserbjudande.

Skatteverket godtar att du använder ditt friskvårdsbidrag till lektioner.


INGÅR DET MASSAGE ELLER LEDMANIPULATIONER?

Nej. Alexandertekniken är ingen behandling, den är något du lär dig. Beröringen som ingår är lätt och guidande. Man arbetar påklädd. Under lektionerna utforskar vi grundläggande rörelser utan smärta eller ansträngning. Du lär dig ett förhållningssätt som du kan tillämpa i alla delar av livet.


BYGGER TEKNIKEN PÅ NÅGON LIVSÅSKÅDNING ELLER TRO?

Alexander kom fram till sina upptäckter genom praktiska observationer. Att ha nytta och glädje av dom är inte kopplat till någon speciell filosofi eller religion.


VILKEN UTBILDNING HAR DU?

År 2002 avslutade jag den treåriga Alexanderlärarutbildningen, godkänd av STAT (den största internationella organisationen för Alexanderlärare). Jag har studerat på The Constructive Teaching Centre i London, för Walter och Dilys Carrington, som tog över F.M. Alexanders egen utbildning när han gick bort 1955.


JAG HAR EN ANNAN FRÅGA.

Hör av dig så ska jag försöka besvara den!