Vanliga Frågor


INGÅR MASSAGE ELLER LEDMANIPULATIONER I LEKTIONERNA?

Nej. Alexandertekniken är ingen behandling, det är något man lär sig. Beröringen som ingår i processen är lätt och guidande. Man arbetar påklädd. Under lektionerna används grundläggande rörelser för att lära ut ett förhållningssätt och en metod som man sedan kan tillämpa i alla delar av livet – arbete och träning som avkoppling och vila.


BYGGER TEKNIKEN PÅ NÅGON LIVSÅSKÅDNING ELLER TRO?

Alexander kom fram till sina upptäckter genom praktiska observationer. Att ha nytta och glädje av dom är inte kopplat till någon speciell filosofi eller religion.


VILKEN UTBILDNING HAR DU?

År 2002 avslutade jag den treåriga Alexanderlärarutbildningen, godkänd av STAT (den största internationella organisationen för Alexanderlärare). Jag har bland annat studerat på The Constructive Teaching Centre i London, för Walter Carrington, som tog över F.M. Alexanders egen skola vid dennes död 1955.


JAG HAR EN ANNAN FRÅGA.

Hör av dig så ska jag försöka besvara den!