För att lyckas

Med Alexandertekniken lär du dig använda kropp, andning och röst på ett fritt och avspänt sätt. Den hjälper dig att övervinna hinder, hantera stress och orka mer. Bättre fokus och närvaro hjälper dig med framträdanden och kommunikation. Därför är tekniken populär bland personer med krävande yrken, som skådespelare, dansare, sångare, musiker.

Inom idrott och träning hjälper Alexandertekniken dig att nå långsiktiga resultat och må bra på vägen. Simning, löpning, golf, ridsport och dans är några områden där tekniken är särskilt spridd och samma principer kan tillämpas på alla tänkbara aktiviteter.

Ekonomiska rörelser, bättre ork och ett vaket balanserat sinne hjälper dig i allt du gör!

För att må bättre

Med hjälp av Alexandertekniken kommer din kropp att fungera bättre.
Du lär dig att själv förstå och göra något åt olika besvär som:

– Värk i leder och muskler, på grund av stillasittande eller ensidigt arbete.

– Skador från idrott eller olyckor. Förebygg eller rehabilitera dem effektivt.

– Problem med andning eller röst. Andas, tala och sjung fritt och naturligt.

– Stress, trötthet och oro. Hitta balans i tillvaron – bokstavligen!

För att lära

Alexandertekniken är ett kraftfullt verktyg för personlig utveckling. Du lär dig att bli medveten om dina negativa reaktioner i form av tankar, känslor och handlingar och påverka dem till det bättre. Humör, ork och självförtroende hör till det som ofta förbättras i takt med att rörelsemönster och andning blir friare.

Tekniken fungerar också som grund för nytt lärande vare sig det handlar om att behärska färdigheter inom musik eller idrott, bedriva teoretiska studier eller att växa som människa och i relation till andra. Med större medvetenhet om och kontroll över dina reaktioner får du mer frihet att välja hur du vill leva ditt liv!